AIKUISTEN TYÖUUPUMUS KUNTOUTUSKURSSI

AIKUISTEN TYÖUUPUMUS KUNTOUTUSKURSSI

Kohderyhmä

Aikuisten työuupumus kuntoutuskurssi urssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville kuntoutujille, joiden työkykyä uhkaavat psyykkiset uupumusoireet ja joiden työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutujilla tulee olla halua käsitellä ongelmiaan ryhmässä.

Kuntoutuksen tavoite

Kelan työuupumuskuntoutuskursseilla tuetaan kuntoutujan kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista hänen työ- ja toimintakykynsä turvaamiseksi tai parantamiseksi. Lisäksi kurssilla haetaan keinoja työssä jaksamiseen ja selviytymiseen, aikuisten työuupumus kuntoutuskurssi aikuisten työuupumus kuntoutuskurssi opitaan tunnistamaan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä kehittämään vuorovaikutustaitoja.  Kurssilaisia ohjataan tunnistamaan uupumus ja masennusoireita sekä vahvistamaan omaa elämänhallintaa. Kurssilaisia ohjataan ymmärtämään terveiden elämäntapojen merkitystä omalle hyvinvoinnille.

Kurssin toteutus

Kurssin kesto on 15 vrk, toteutettuna kolmena 5 vrk:n jaksona. Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelman sisältö tarpeiden aikuisten työuupumus kuntoutuskurssi ja tavoitteiden mukaan. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Aikuisten työuupumus kuntoutuskurssi

Kurssilla käsiteltävät teemat

Kurssilla saa tietoa ja ohjausta terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista. Kurssi sisältää fyysistä tekemistä ja ohjausta, sosiaalista aktivointia sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa.

Kurssilla tuetaan arjessa selviytymistä ja tarpeen mukaan opiskelussa tai työelämässä selviytymistä. Edellä mainittujen teemojen lisäksi kurssiin kuuluu verkostotyötä kuntoutujien ja omaisten/läheisten sekä terveydenhuollon ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Kurssille hakeutuminen

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132), johon liitetään lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen aikuisten työuupumus kuntoutuskurssi perusteena oleva sairaus ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet.

Hakemus toimitetaan Kelaan, joka myös valitsee kuntoutujat kurssille aikuisten työuupumus kuntoutuskurssi. Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, laitoskuntoutuksessa majoituksen 2 hengen huoneessa ja täysihoidon.

Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätietoja kurssista ja toteutusajankohdista.